Aanvraagformulier bruikleenovereenkomst muziekinstrumenten

 

Het landelijk Instrumentendepot Leerorkest is opgericht met het doel om sociaal-maatschappelijke muziekonderwijsprogramma's voor kinderen in Nederland van instrumenten te kunnen voorzien.

Hieronder vindt u de link naar het aanvraagformulier. Wij vragen u vriendelijk om dit formulier te gebruiken voor uw aanvraag, alleen dan kunnen we uw aanvraag behandelen.

Belangrijke informatie:
  • Het uitlenen van muziekinstrumenten aan kinderen gaat altijd via muziekonderwijsprogramma's voor groepsonderwijs (bij voorkeur op of i.s.m. scholen). Er wordt niet rechtstreeks aan individuele kinderen uitgeleend.
  • De aanvraag dient gedaan te worden door een organisatie (rechtsvorm); uitleen aan particulieren is niet mogelijk.
  • De organisatie moet onvoldoende financiele draagkracht hebben om de instrumenten zelf te kunnen financieren.
  • De aanvraag moet gericht zijn op een langdurig, sociaal-maatschappelijk muziekonderwijs- programma in primair of voortgezet onderwijs. Projecten die voortkomen uit de programma's Kinderen Maken Muziek of Ieder Kind een Instrument hebben voorrang.
  • Er is in de regel sprake van een (laag) contributiebedrag voor beheer en onderhoud.
  • Voor sommige instrumenten is er een wachtlijst. Projecten met een kortlopend karakter (minder dan 6 maanden) kunnen indien voorradig voorzien worden van instrumenten, maar hebben geen prioriteit.
  • Indien een bruikleenovereenkomst wordt aangegaan, is een uittreksel van de KvK nodig van de aanvragende organisatie (of bij een school de statuten). De persoon die de bruikleenovereenkomst tekent, dient daartoe bevoegd te zijn.
N.B. De bruikleen-instrumenten hebben een grote varieteit en studiekwaliteit. Wij zamelen vooral (tweedehands) instrumenten in die worden opgeknapt. Wij zijn afhankelijk van giften en donaties. Slechts in uitzonderingsgevallen worden (studiekwaliteit) muziekinstrumenten ingekocht.
 

Meer informatie over de bruikleen


Raadpleeg voor het insturen van uw aanvraag eerst hier de Bruikleenovereenkomst met o.a. meer informatie over kosten en de service-afspraken.
 

Aanvraagformulier


Gebruik voor uw aanvraag dit Aanvraagformulier voor bruikleen muziekinstrumenten
 

Samen zichtbaar


Uitgangspunt voor de samenwerking is ook gezamenlijk optrekken in de communicatie. Wij besteden graag aandacht aan de muziekeducatie-initiatieven die instrumenten lenen. Ook vragen we bij de bruikleen van instrumenten om de naam en het logo van het Instrumentendepot Leerorkest te gebruiken in de communicatie. Lees meer over de afspraken rond communicatie.