Aanvraagformulier bruikleenovereenkomst muziekinstrumenten

 

Het Instrumentendepot Leerorkest wil zoveel mogelijk sociaal-maatschappelijke muziekonderwijsiniatieven voor kinderen in Nederland van instrumenten voorzien. Lees op deze pagina de informatie over de uitleenservice voor organisaties.

Wilt u informatie over uitleen aan individuele kinderen? Kijk dan hier

Wij vragen u vriendelijk om altijd het aanvraagformulier hieronder te gebruiken voor de aanvraag van uw organisatie, alleen dan kunnen we deze behandelen.
 

Belangrijke informatie voor muziekonderwijsinitiatieven

 
  • Bruikleen van muziekinstrumenten is mogelijk voor muziekonderwijsiniatieven voor instrumentaal groepsonderwijs, zoals bijvoorbeeld een Leerorkest; die bij voorkeur werken op of in nauwe samenwerking met scholen.
  • De aanvraag dient gedaan te worden door een organisatie (rechtsvorm).
  • De organisatie moet onvoldoende financiele draagkracht hebben om de instrumenten zelf te kunnen financieren.
  • De aanvraag moet gericht zijn op een langdurig, sociaal-maatschappelijk muziekonderwijs- programma in primair of voortgezet onderwijs. Projecten die voortkomen uit de programma's Kinderen Maken Muziek of Ieder Kind een Instrument hebben voorrang.
  • Er is in de regel sprake van een (laag) contributiebedrag voor beheer en onderhoud.
  • Voor sommige instrumenten is er een wachtlijst. Projecten met een kortlopend karakter (minder dan 6 maanden) kunnen indien voorradig voorzien worden van instrumenten, maar hebben geen prioriteit.
  • Indien een bruikleenovereenkomst wordt aangegaan, is een uittreksel van de KvK nodig van de aanvragende organisatie (of bij een school de statuten). De persoon die de bruikleenovereenkomst tekent, dient daartoe bevoegd te zijn.
  • Voor het afleveren van de muziekinstrumenten op locatie worden kosten in rekening gebracht. Afhalen op het Instrumentendepot is gratis.
N.B. De bruikleen-instrumenten hebben een grote varieteit en studiekwaliteit. Wij zamelen vooral (tweedehands) instrumenten in die worden opgeknapt. Wij zijn afhankelijk van giften en donaties. Slechts in uitzonderingsgevallen worden (studiekwaliteit) muziekinstrumenten ingekocht.
 

Samen zichtbaar


Uitgangspunt voor de samenwerking is ook dat we graag samen zichtbaar zijn. Wij besteden aandacht aan de muziekonderwijsinitiatieven die instrumenten lenen (o.a. via website en social media). We vragen bij de bruikleen van instrumenten dan ook om naam en logo van het Instrumentendepot te vermelden in de communicatie.

Meer over de afspraken rond Communicatie.
 

Bruikleenovereenkomst


Raadpleeg voor het insturen van uw aanvraag eerst de Bruikleenovereenkomst met o.a. meer informatie over kosten en de service-afspraken.
 

Aanvraagformulier


Gebruik voor de aanvraag van muziekinstrumenten voor uw muziekonderwijsinitiatief altijd dit formulier:

Open hier het aanvraagformulier bruikleen instrumenten 

We nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling.

Voor de gegevensverwerking is ons Privacybeleid van toepassing.