Doelstellingen en beleid

 

Doelstellingen van het Instrumentendepot Leerorkest

 
  • Aanbieden van een landelijke uitleenservice, die voor Leerorkesten op scholen en vergelijkbare sociale muziekeducatieprogramma’s de drempel van aanschaf van dure muziekinstrumenten wegneemt.
  • Stimuleren dat alle kinderen die meedoen aan dit soort programma’s ook thuis kunnen oefenen op een instrument.
  • Verminderen van de kosten van onderhoud en reparatie van die muziekinstrumenten.
  • Inzamelen, opknappen en hergebruiken van muziekinstrumenten die in onbruik zijn geraakt.
  • Aanbieden van opleidingsmogelijkheden en leerwerktrajecten aan jongeren die een vakopleiding volgen voor onderhoud en reparatie van instrumenten.


Het streven is om in 2018 over minimaal 10.000 muziekinstrumenten te beschikken voor uitleen. In de jaren daarop hopen wij dat aantal nog te verveelvoudigen.

 

Bestuur


Naar Bestuur en Governance
 

Bedrijfsplan 2017-2020


Download het Bedrijfsplan Instrumentendepot Leerorkest


Financiële verantwoording en verslag activiteiten

 

Naar Jaarverslagen

Voor wie zijn de muziekinstrumenten bestemd?


De instrumenten zijn bedoeld voor Leerorkesten op scholen en soortgelijke (sociale) muziekonderwijsprogramma’s in Nederland. De instrumenten worden niet rechtstreeks aan kinderen uitgeleend, maar via de muziekonderwijsprojecten. (Uitzondering op deze regel zijn de kinderen in Amsterdam die spelen in een Leerorkest. Zij lenen wel rechtsreeks van het instrumentendepot. Dit gebeurt al op basis van een leenovereenkomst met Stichting Instrumentendepot Leerorkest.) Het instrumentendepot is specifiek gericht op kinderen en jongeren; er worden geen instrumenten aan volwassen uitgeleend.

Meer informatie over bruikleen van muziekinstrumenten