Doelstellingen en beleid

 

Doelstellingen van het Instrumentendepot Leerorkest

 
  • Aanbieden van een landelijke uitleenservice die voor Leerorkesten op scholen en vergelijkbare sociale muziekonderwijsinitiatieven de drempel van aanschaf van dure muziekinstrumenten wegneemt.
  • Stimuleren dat alle kinderen die meedoen aan dit soort programma’s ook thuis kunnen oefenen op een instrument.
  • Een instrument beschikbaar voor kinderen of jongeren uit gezinnen waar geen geld is om een instrument te kopen.
  • Verminderen van de kosten van onderhoud en reparatie van die muziekinstrumenten.
  • Inzamelen, opknappen en hergebruiken van muziekinstrumenten die in onbruik zijn geraakt.
  • Aanbieden van opleidingsmogelijkheden en leerwerktrajecten aan jongeren die een vakopleiding volgen voor onderhoud en reparatie van instrumenten.

Bestuur


Naar Bestuur en Governance
 

Bedrijfsplan 2017-2020


Download het Bedrijfsplan Instrumentendepot Leerorkest


Het streven is om in 2018 over 10.000 muziekinstrumenten te beschikken voor uitleen. In de jaren daarop hopen wij dat aantal nog te verveelvoudigen.

Financiële verantwoording en verslag activiteiten


Naar Jaarverslagen