Stichting Gansoord

Fondsen en sponsors  |  Alice  |  woensdag 3 december 2014
img-big

Missie Stichting Gansoord:

Het bevorderen van de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. Door financiële ondersteuning te geven aan projecten ter behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed en projecten die specifiek ten doel hebben de aandacht voor en kennis over dit onderwerp bij kinderen en  jongeren te bevorderen vanuit de filosofie dat de jongeren van nu de toekomstige hoeders van ons erfgoed zijn; door vakmanschap te stimuleren en te ondersteunen. 

Hieronder valt de steun aan het muziekinstrumentendepot.

Stichting Gansoord website
 

terug naar overzicht

Doorzoek berichten