Bestuur en Governance

 

Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot Leerorkest hanteren een raad van toezicht-model dat is ingericht in overeenstemming met de regels van de Governance Code Cultuur en de bijbehorende 9 principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 
 

De raad van toezicht van Stichting Leerorkest is tevens de raad van toezicht van Stichting Instrumentendepot Leerorkest en van Stichting Muziekcentrum Zuidoost. Deze drie 'zusterorganisaties' trekken in de activiteiten nauw samen op.
 

Raad van Toezicht


Alexander van Wassenaer, voorzitter. Bedrijfsinvesteerder, amateur musicus (viool en altviool), trotse vader en natuurliefhebber. Na zijn studie is hij begonnen als consultant bij McKinsey & Company en vervolgens als investeerder bij AlpInvest. Tegenwoordig investeert hij zelfstandig, in kleine, snelgroeiende ondernemingen met innovatieve oplossingen, vooral in de zorg.

Moussa F'touh, financiën. Partner bij het corporate finance advieskantoor Nielen Schuman te Amsterdam. Na zijn studie Bedrijfskunde en Financiële Economie begon hij als zakenbankier bij Goldman Sachs in Londen en werkte daarna bij diverse Benelux zakenbanken. Sinds 2006 bij Nielen Schuman. Hij besteedt daarnaast veel tijd aan zijn familie en beoefent diverse sporten.

Dirk-Jan Smit, juridische zaken. Managing partner van en notaris bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Amsterdam. Adviseert grote (internationale) ondernemingen op het gebied van o.a. corporate governance, kapitaalmarkttransacties, joint ventures en herstructureringen. Brengt daarnaast graag tijd door met zijn gezin, op het water en luisterend naar muziek.

Anita van der Wielen, onderwijs. Al meer dan tien jaar werkzaam in de onderwijssector. Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.

De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.
 

Bestuur


De directeur-bestuurder van Stichting Leerorkest is Marco de Souza. Er is een management team met 3 leden, bestaande uit de directeur-bestuurder zelf, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd educatie. Het management team ondersteunt en adviseert het bestuur. Voor de beloning wordt de CAO Kunsteducatie gevolgd.