Bestuur en Governance

 


Stichting Leerorkest en Stichting Instrumentendepot Leerorkest hanteren een raad van toezicht-model dat is ingericht in overeenstemming met de regels van de Governance Code Cultuur en de bijbehorende 9 principes van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 
 

De raad van toezicht van Stichting Leerorkest is tevens de raad van toezicht van Stichting Instrumentendepot Leerorkest en van Stichting Muziekcentrum Zuidoost. Deze drie 'zusterorganisaties' trekken in de activiteiten nauw samen op.
 

Raad van Toezicht


Maurits Haenen, voorzitter. Zijn hele werkzame leven actief in de cultuursector, onder meer als directeur van het Nederlands Balletorkest en Holland Symfonia. Interimmanager-/directeur bij culturele instellingen, waaronder voorheen Centra voor de Kunsten in de Drechtsteden, Den Haag en Haarlem. Tevens voorzitter Stichting Vrienden van het JeugdOrkest Nederland.

Erik Brink, financiën. Zelfstandig interimmanager en projectleider op het gebied van bedrijfsvoering binnen de sectoren onderwijs en gemeentelijk sociaal domein.

Akkie Muller, human resources. Directeur-eigenaar van Human Sources, mede-eigenaar sollicitatiespecialist S-Buddy.nl, voorzitter Stichting Vestingeiland Naarden en voorzitter Stichting DisabilityAffairs. Voorheen onder meer directeur bij Randstad Nederland BV.

Dirk-Jan Smit, juridische zaken. Partner en notaris bij FreshfieldsBruckhausDeringer LLP in Amsterdam.

Alexander van Wassenaer, fondsenwerving (per 1 februari 2019). Bedrijfsinvesteerder, amateur musicus (viool en altviool), trotse vader en natuurliefhebber. Na zijn studie is hij begonnen als consultant bij McKinsey & Company en vervolgens als investeerder bij AlpInvest. Tegenwoordig investeert hij zelfstandig, in kleine, snelgroeiende ondernemingen met innovatieve oplossingen, vooral in de zorg.

Anita van der Wielen, onderwijs. Al meer dan tien jaar werkzaam in de onderwijssector. Voorheen werkzaam als bestuurssecretaris, bestuursadviseur en manager kwaliteitszorg in het middelbaar beroepsonderwijs, en onderwijsinspecteur. Momenteel manager beleid, advies en kwaliteit in het hoger onderwijs.
 
De profielschets van de Raad van Toezicht en de relevante (voormalige) nevenfuncties van de leden zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbetaald uit.
 

Bestuur


De directeur-bestuurder van Stichting Leerorkest is Marco de Souza. Er is een management team met 3 leden, bestaande uit de directeur-bestuurder zelf, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd educatie. Het management team ondersteunt en adviseert het bestuur. Voor de beloning wordt de CAO Kunsteducatie gevolgd.