Over ons

 


Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.


Muziek maken heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Een instrument bespelen en (samen) muziek maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek heeft dit herhaaldelijk aangetoond. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Elk kind zou de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis.
 

Het begon in de Bijlmer


In 2005-2006 vond in Amsterdam Zuidoost de pilot plaats voor het allereerste ‘Leerorkest’ voor kinderen op de basisschool. Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Het initiatief van de muziekschooldirecteur uit de Bijlmer oogstte in korte tijd steun van de burgemeester, de onderwijsminister en, niet in de minste plaats, de koninklijke familie. In het schooljaar 2015-2016 vierden wij 10 jaar Leerorkest met een feestelijk programma.
 

Organisatie Leerorkesten in Amsterdam


Stichting Leerorkest organiseert in de eerste plaats de Leerorkesten in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer dan 30 Leerorkesten op Amsterdamse scholen, in alle hoeken van de stad: Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. Ongeveer 10% van de basisscholen in Amsterdam doet mee. Het Leerorkest bereikt alleen in de hoofdstad al ongeveer 5.000 kinderen. Ook zijn er naschoolse wijktalentorkesten en pilots in het voortgezet onderwijs. Voor de activiteiten in Zuidoost trekken Stichting Leerorkest en Muziekcentrum Zuidoost samen op.


Expertisecentrum: kennisuitwisseling nationaal en internationaal


Stichting Leerorkest speelt een belangrijke voortrekkersrol voor nieuwe Leerorkesten in heel het land. Via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas worden alle kennis en ervaring gedeeld met andere Leerorkesten en (sociale) muziekeducatieprojecten in Nederland en met soortgelijke initiatieven in het buitenland. De filosofie van het 'delen' zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA.


En een landelijk Instrumentendepot 


Sinds 2014 is het landelijk Instrumentendepot Leerorkest actief met als doel Leerorkesten en soortgelijke initiatieven in Nederland van muziekinstrumenten te voorzien. Het Instrumentendepot is ondergebracht in een aparte stichting, namelijk Stichting Instrumentendepot Leerorkest.
 

Voor een impressie...


Kijk de videoclip impressie 10 jaar Leerorkest