Over ons

 


Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek te maken.


Muziek maken heeft een heel positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen. Zo is er onder andere een causaal verband aangetoond tussen muziekonderwijs en de cognitieve ontwikkeling van kinderen (lees meer over het wetenschappelijk onderzoek). Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Muziek heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Daarom zou elk kind de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. In een Leerorkest op school kan elk kind uitblinken.
 

Het begon in de Bijlmer


10 jaar geleden startte in Amsterdam Zuidoost de pilot voor het allereerste ‘Leerorkest’ voor kinderen op de basisschool. Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs. Het initiatief van de muziekschooldirecteur uit de Bijlmer oogstte in korte tijd steun van de burgemeester, de onderwijsminister en, niet in de minste plaats, de koninklijke familie.
 

Organisatie Leerorkesten in Amsterdam


Stichting Leerorkest organiseert de Leerorkesten in Amsterdam. Inmiddels zijn er 32 Leerorkesten actief op Amsterdamse scholen. Er doen 18 basisscholen mee (ongeveer 10% van de basisscholen in Amsterdam) in alle hoeken van de stad: Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. Daarnaast zijn er naschoolse wijktalentorkesten en pilots in het voortgezet onderwijs. Het Leerorkest bereikt bijna 5.000 kinderen.


Expertisecentrum voor kennisuitwisseling nationaal en internationaal


Stichting Leerorkest speelt ook een belangrijke voortrekkersrol voor nieuwe Leerorkesten in heel het land. Via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas worden alle kennis en ervaring gedeeld met andere Leerorkesten en (sociale) muziekeducatieprojecten in Nederland en met soortgelijke initiatieven in het buitenland. De filosofie van het 'delen' zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA.


Ook een Instrumentendepot Leerorkest


In 2014 is het landelijk Instrumentendepot Leerorkest opgericht met als doel om Leerorkesten en soortgelijke initiatieven in Nederland van muziekinstrumenten te voorzien. Het Instrumentendepot is ondergebracht in een aparte stichting, namelijk Stichting Instrumentendepot Leerorkest.