Over ons

 

Het Leerorkest staat voor een ambitieus muziekeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter. Wat doet Stichting Leerorkest precies?


Het begon in de Bijlmer. Daar startte in 2005 het allereerste 'Leerorkest’ voor kinderen op de basisschool. Het bleek het begin van een kleine revolutie in de wereld van het muziekonderwijs...
 

Leerorkesten in Amsterdam


Stichting Leerorkest organiseert Leerorkesten in lage inkomenswijken van Amsterdam. We werken intensief samen met basisscholen in Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost. We bieden een doorgaande Leerorkestleerlijn, van groep 3 tot en met groep 8, mede als basispakket Cultuureducatie. Ongeveer 10% van de basisscholen in Amsterdam doet mee. Daarnaast organiseren we Wijktalentorkesten voor naschoolse verdieping van talenten en zijn er vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs. Het Leerorkest bereikt alleen in de hoofdstad al ongeveer 5.000 kinderen.

De lessen in Amsterdam worden verzorgd door circa 100 professionele musici. We trainen de Leerorkestdocenten op hun sociaalpedagogische aanpak. Ook werken we structureel samen met vele culturele en sociale partners in de stad, waaronder symfonieorkesten, cultuureducatiepartners, podia, cultuurcentra, wijkinstellingen en jeugdfondsen. Het kantoor van het Leerorkest is gevestigd in Muziekcentrum Zuidoost.
 

Voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten in Nederland


Vanuit Amsterdam vervullen we een aanjaag- en voorbeeldfunctie voor nieuwe Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatieprogramma’s in Nederland. Ook hier geldt onze sociale missie. Het aantal kinderen in Nederland in kansarme posities dat een instrument bespeelt is schrikbarend laag (onderzoek Createquity). Via het Expertisecentrum en de site Orkest in de Klas worden alle kennis en ervaring gedeeld met andere Leerorkesten en soortgelijke muziekeducatie-initiatieven in Nederland en in het buitenland. De filosofie van het 'delen' zit bij alle Leerorkest-activiteiten in het DNA.


Landelijk instrumentendepot voor uitleen muziekinstrumenten


Sinds 2014 is het landelijk Instrumentendepot Leerorkest actief met als doel Leerorkesten en soortgelijke initiatieven in Nederland van muziekinstrumenten te voorzien. Het Instrumentendepot is ondergebracht in een zusterstichting, namelijk Stichting Instrumentendepot Leerorkest.

Lees verder bij Visie en doelen