Wijktalentorkesten


Het Leerorkest breidt het aantal Wijktalentorkesten in Amsterdam uit.


Het Leerorkest wil meer kinderen de kans geven om ’s middags na school mee te doen in een Wijktalentorkest. In het Wijktalentorkest krijgen kinderen wekelijks muziekles in kleine groepen, repeteren samen als orkest en werken toe naar optredens voor publiek. Samen met hun muziekdocenten gaan de kinderen ook af en toe naar (klassieke) concerten. De lesmethode sluit helemaal aan op het Leerorkest op school, onder schooltijd.

 


Meer informatie over meedoen aan een Wijktalentorkest en de aanmelding

Wijktalentorkesten in Amsterdam


In Zuidoost is al jaren het Klein Leerorkest actief op dinsdagmiddag, na school, volgens de formule van een Wijktalentorkest. Daarnaast is er een Wijktalentorkest voor het voortgezet onderwijs, het OSB Leerorkest Zuidoost op maandagmiddag.

In Oost werkt het Leerorkest nauw samen met Klassiek rondom de Klas dat al 4 jaar ervaring heeft als naschools orkestprogramma en kinderkoor in de Indische Buurt.

In Noord (locatie Tuindorp Oostzaan) en Nieuw-West (locatie Evertsweertplantsoen) starten nieuwe Wijktalentorkesten in het schooljaar 2017-2018.
 

Muzikaal én sociaal


De Wijktalentorkesten hebben niet alleen een muzikaal maar ook een sociaalmaatschappelijk karakter. Er is extra aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind, ouderbetrokkenheid, sociale verbinding en verbetering van kansen. Vaste coördinatoren en gastheren/-vrouwen zorgen voor persoonlijk contact met de kinderen, ouders en verbinding met scholen. Ook andere culturele instellingen zoals de openbare bibliotheek en maatschappelijke organisaties uit de buurt worden actief betrokken.
 
De Wijktalentorkesten worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, de samenwerking met het Jongerencultuurfonds Amsterdam en steun van het VSBfonds. Er wordt gespeeld op muziekinstrumenten van het Instrumentendepot Leerorkest.