Fiscaal aantrekkelijk...


U kunt eenvoudig en fiscaal vriendelijk schenken of nalaten aan het Leerorkest, Instrumentendepot Leerorkest of Vriendenstichting.


Een periodieke schenking is voor 100% aftrekbaar. Op uw aangifte inkomstenbelasting geeft u de schenking op als periodieke gift. U kunt kiezen voor een eenmalige schenking of voor een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Beiden bieden belastingvoordeel.
 

ANBI-status


Het schenken aan het Leerorkest is fiscaal vriendelijk doordat de belastingdienst het Leerorkest een ANBI status heeft verleend. Hierdoor betaalt de belastingdienst mee aan uw schenking.
 

Geefwet


Sinds januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het ministerie van Financiën stimuleert daarmee tot eind 2017 de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur, natuur en wetenschap. Voor deze giften geldt tot en met 2017 een extra belastingaftrek, de zogeheten multiplier.

Het Leerorkest heeft door de belastingdienst de ANBI status verleend gekregen en is tevens aangemerkt als culturele instelling. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het Leerorkest met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan het Leerorkest schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.
 

Een periodieke schenking geeft optimaal voordeel


Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Leerorkest. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor periodieke schenkingen kunt u een onderhandse overeenkomst afsluiten met het Leerorkest of bij de notaris een akte laten opmaken. Voor schenkingen vanaf € 5.000 adviseren wij de notaris; wij nemen de kosten voor onze rekening.
 

Rekenvoorbeeld


U schenkt: € 1.000
Uw aftrekpost (dankzij de multiplier): € 1.250
Fiscale teruggave bij het toptarief van 52 procent: € 650
Een gift van € 1.000 kost u dus € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt ervoor kiezen het bijkomende fiscale voordeel van € 250 (netto € 130) aan de cultuur te schenken zonder dat het u iets extra kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Bij het tarief van 42 procent, bijvoorbeeld, bedraagt het netto fiscale voordeel € 100.
 

Gebruik van de multiplier bij eenmalige giften


Eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar: uitsluitend het deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1 procent van uw verzamelinkomen (tot maximaal 10 procent). Daarop is de multiplier van 25 procent van toepassing (uiteraard alleen wanneer het giften betreft aan culturele anbi’s, zoals het Leerorkest en het Instrumentendepot Leerorkest).
 

Aftrek bedrijfsgiften ook verruimd


Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag liefst 50 procent van de fiscale winst bedragen, met een plafond van € 100.000. Voor de vennootschaps¬belasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50 procent voor schenkingen tot € 5.000. Er kan dus maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.
 

Nalatenschap


Alles wat u nalaat aan het Leerorkest komt volledig ten goede aan muziek in het leven van kinderen. Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, maar dit geldt niet voor het Leerorkest, dankzij de ANBI status. U kunt het Leerorkest op twee manieren opnemen in uw testament:
(1) Door een legaat op te nemen in uw testament. U laat dan het Leerorkest een vast geldbedrag na of een bepaald goed.
(2) Door Leerorkest als (mede)erfgenaam te benoemen. Leerorkest ontvangt dan een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. Dit wordt erfstelling genoemd.
U kunt uw testament opmaken of wijzigen bij een notaris. 
 

Meer informatie over schenken


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michelle Meijerink via mmeijerink@leerorkest.nl